Lý Hoàng Nhân

Bác sĩ tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

Đào Hồng Dương

Bác sĩ tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt Đại học Y Hà Nội

Hoàng Diệu Linh

- Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt Đại học Y Hà Nội - Chuyên gia về Nha khoa trẻ em và Nắn chỉnh răng