Đào Hồng Dương

Bác sĩ tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt Đại học Y Hà Nội
Tốt nghiệp Cao học Việt - Pháp khóa 3 ĐH Victoria - Segalen Bordeaux 2 (CH Pháp) chuyên ngành Nha khoa thẩm mỹ và Nắn chỉnh răng.
Giảng viên HMC (Hanoi Medical College)