Hoàng Diệu Linh

- Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt Đại học Y Hà Nội
- Chuyên gia về Nha khoa trẻ em và Nắn chỉnh răng