Lý Hoàng Nhân

- Bác sĩ tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
- Chuyên gia về vật liệu Nha khoa hãng GC-Asia hàng đầu Nhật Bản
- Hơn 10 năm kinh nghiệm về Nha khoa phục hình và Implant